سەردێڕ ماوە
هه وال و راپور
00:07:30
ادامه خبر
00:02:30
اعلام تفسیر
00:00:30
وتار
00:04:00
به‌ره‌وڕووناکی
00:12:30
هه وال و راپور
00:02:30
ادامه خبر
00:01:00
اعلام تفسیر
00:00:30
وتار
00:03:00
ناودارانی ئیرانی جی شانازی جیهانی
00:10:00
چیرۆکی شه‌و
00:30:00