سەردێڕ ماوە
به‌ره‌وڕووناکی
00:12:00
ناودارانی ئیرانی جی شانازی جیهانی
00:10:00
چیرۆکی شه‌و
00:30:00