سەردێڕ ماوە
هه وال و راپور
00:07:30
ادامه خبر
00:02:30
گوواری ئیواران
00:25:00
تروسکه
00:20:00
هه وال و راپور
00:02:10
ادامه خبر
00:01:50
اعلام تفسیر
00:00:30
وتار
00:03:00
وتاری ڕۆژ
00:10:00
چیرۆکی شه‌و
00:30:00