سەردێڕ ماوە
به‌ره‌وڕووناکی
00:13:00
ناودارانی ئیرانی جی شانازی جیهانی
00:10:00
چیرۆکی شه‌و
00:30:00