تان و پۆ

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 02-12-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 02-12-2018

  کانونی یه‌که‌م 02, 2018 22:43

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 25-11-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 25-11-2018

  تشرینی دووه‌م 26, 2018 08:57

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 18-11-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 18-11-2018

  تشرینی دووه‌م 19, 2018 10:14

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 11-11-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 11-11-2018

  تشرینی دووه‌م 12, 2018 00:34

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 04-11-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 04-11-2018

  تشرینی دووه‌م 05, 2018 00:34

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 28-10-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 28-10-2018

  تشرینی یه‌که‌م 29, 2018 09:41

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 21-10-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 21-10-2018

  تشرینی یه‌که‌م 22, 2018 01:40

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 14-10-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 14-10-2018

  تشرینی یه‌که‌م 15, 2018 08:49

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 07-10-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 07-10-2018

  تشرینی یه‌که‌م 08, 2018 09:51

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.