تان و پۆ

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 05-08-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 05-08-2018

  ئاب 06, 2018 09:55

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 29-07-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 29-07-2018

  ته‌مووز 30, 2018 10:48

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 22-07-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 22-07-2018

  ته‌مووز 23, 2018 08:40

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 15-07-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 15-07-2018

  ته‌مووز 16, 2018 10:21

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 08-07-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 08-07-2018

  ته‌مووز 09, 2018 09:55

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 01-07-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 01-07-2018

  ته‌مووز 02, 2018 10:10

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 24-06-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 24-06-2018

  حوزه‌یران 25, 2018 09:44

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 17-06-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 17-06-2018

  حوزه‌یران 18, 2018 09:09

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 10-06-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 10-06-2018

  حوزه‌یران 11, 2018 10:06

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.