تان و پۆ

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 07-07-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 07-07-2019

  ته‌مووز 08, 2019 09:22

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 30-06-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 30-06-2019

  ته‌مووز 01, 2019 10:11

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 23-06-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 23-06-2019

  حوزه‌یران 24, 2019 10:11

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 16-06-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 16-06-2019

  حوزه‌یران 17, 2019 09:24

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 09-06-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 09-06-2019

  حوزه‌یران 10, 2019 08:27

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 02-06-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 02-06-2019

  حوزه‌یران 03, 2019 11:52

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 26-05-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 26-05-2019

  May 27, 2019 06:32

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 19-05-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 19-05-2019

  May 20, 2019 11:26

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 12-05-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 12-05-2019

  May 13, 2019 11:44

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.