تان و پۆ

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 01-12-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 01-12-2019

  کانونی یه‌که‌م 02, 2019 09:06

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 24-11-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 24-11-2019

  تشرینی دووه‌م 25, 2019 10:57

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 17-11-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 17-11-2019

  تشرینی دووه‌م 19, 2019 12:05

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 10-11-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 10-11-2019

  تشرینی دووه‌م 11, 2019 10:21

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 03-11-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 03-11-2019

  تشرینی دووه‌م 04, 2019 10:14

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 27-10-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 27-10-2019

  تشرینی یه‌که‌م 28, 2019 09:52

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 20-10-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 20-10-2019

  تشرینی یه‌که‌م 21, 2019 10:36

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 13-10-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 13-10-2019

  تشرینی یه‌که‌م 14, 2019 08:30

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 06-10-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 06-10-2019

  تشرینی یه‌که‌م 07, 2019 10:17

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.