تان و پۆ

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 14-10-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 14-10-2018

  تشرینی یه‌که‌م 15, 2018 08:49

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 07-10-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 07-10-2018

  تشرینی یه‌که‌م 08, 2018 09:51

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 30-09-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 30-09-2018

  تشرینی یه‌که‌م 01, 2018 09:29

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 23-09-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 23-09-2018

  ئه‌یلوول 23, 2018 22:04

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 16-09-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 16-09-2018

  ئه‌یلوول 17, 2018 10:59

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 10-09-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 10-09-2018

  ئه‌یلوول 11, 2018 02:57

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 02-09-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 02-09-2018

  ئه‌یلوول 03, 2018 09:48

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 26-08-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 26-08-2018

  ئاب 27, 2018 09:25

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 19-08-2018

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 19-08-2018

  ئاب 20, 2018 10:06

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.