تان و پۆ

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 14-04-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 14-04-2019

  نیسان 15, 2019 10:52

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 07-04-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 07-04-2019

  نیسان 08, 2019 16:10

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 17-03-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 17-03-2019

  ئادار 18, 2019 01:28

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 10-03-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 10-03-2019

  ئادار 11, 2019 09:39

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 03-03-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 03-03-2019

  ئادار 04, 2019 08:13

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 24-02-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 24-02-2019

  شوبات 25, 2019 08:09

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 17-02-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 17-02-2019

  شوبات 18, 2019 09:32

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 10-02-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 10-02-2019

  شوبات 11, 2019 00:35

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 03-02-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 03-02-2019

  شوبات 04, 2019 09:50

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.