تان و پۆ

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 08-03-2020

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 08-03-2020

  ئادار 09, 2020 11:01

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 01-03-2020

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 01-03-2020

  ئادار 02, 2020 10:24

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 23-02-2020

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 23-02-2020

  شوبات 24, 2020 11:02

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 16-02-2020

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 16-02-2020

  شوبات 17, 2020 12:12

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 09-02-2020

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 09-02-2020

  شوبات 10, 2020 11:59

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 02-02-2020

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 02-02-2020

  شوبات 03, 2020 08:56

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 26-01-2020

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 26-01-2020

  کانونی دوھەم 27, 2020 11:19

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 19-01-2020

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 19-01-2020

  کانونی دوھەم 20, 2020 14:06

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 12-01-2020

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 12-01-2020

  کانونی دوھەم 13, 2020 11:08

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.