تان و پۆ

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 28-07-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 28-07-2019

  ته‌مووز 29, 2019 09:41

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 21-07-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 21-07-2019

  ته‌مووز 22, 2019 09:12

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 14-07-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 14-07-2019

  ته‌مووز 15, 2019 09:39

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 07-07-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 07-07-2019

  ته‌مووز 08, 2019 09:22

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 30-06-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 30-06-2019

  ته‌مووز 01, 2019 10:11

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 23-06-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 23-06-2019

  حوزه‌یران 24, 2019 10:11

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 16-06-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 16-06-2019

  حوزه‌یران 17, 2019 09:24

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 09-06-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 09-06-2019

  حوزه‌یران 10, 2019 08:27

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 02-06-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 02-06-2019

  حوزه‌یران 03, 2019 11:52

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.