تان و پۆ

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 15-09-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 15-09-2019

  ئه‌یلوول 16, 2019 14:36

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 08-09-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 08-09-2019

  ئه‌یلوول 09, 2019 10:28

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 01-09-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 01-09-2019

  ئه‌یلوول 02, 2019 10:32

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 25-08-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 25-08-2019

  ئاب 26, 2019 14:46

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 18-08-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 18-08-2019

  ئاب 19, 2019 09:02

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 11-08-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 11-08-2019

  ئاب 12, 2019 09:30

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 04-08-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 04-08-2019

  ئاب 05, 2019 14:59

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 28-07-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 28-07-2019

  ته‌مووز 29, 2019 09:41

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.

 • به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 21-07-2019

  به‌رنامه‌ ی تان و پۆ - 21-07-2019

  ته‌مووز 22, 2019 09:12

  له به‌رنامه‌ ی تان و پۆ سه‌باره‌ت به دوایین ڕووداو و گۆڕانکاریه‌ ئابوورییه‌کانی ئێران و ناوچه و جیهان قسه ده‌که‌ین.