داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن

 • داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن

  داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن

  نیسان 10, 2017 12:39

  لەم داكیۆمێنتە كورتە دا بەشێك لە ژیان و دەستكردی هۆزی شاهسەوەن كە ئەمڕۆكە زۆرتر لە ناوچەكان و بەرزاییەكانی ئەردەبێڵ دان ئاماژە دەكرێت . بەرهەم هێنەر و دەرهێنەر : سەید ئیبراهیم جەواد خانی وەرگێڕی دەق : نەسرین حاتەمی ، بێژەر : موژدە تاهیری ، مونتاژ: ئەسعەد خۆشگوار سەرپەرەستی دووبلاژ: سارا ئەسەدی

 • داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 13

  داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 13

  شوبات 17, 2016 10:41

  لەم داكیۆمێنتە كورتە دا بەشێك لە ژیان و دەستكردی هۆزی شاهسەوەن كە ئەمڕۆكە زۆرتر لە ناوچەكان و بەرزاییەكانی ئەردەبێڵ دان ئاماژە دەكرێت . بەرهەم هێنەر و دەرهێنەر : سەید ئیبراهیم جەواد خانی وەرگێڕی دەق : نەسرین حاتەمی ، بێژەر : موژدە تاهیری ، مونتاژ: ئەسعەد خۆشگوار سەرپەرەستی دووبلاژ: سارا ئەسەدی

 • داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 12

  داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 12

  شوبات 16, 2016 11:24

  لەم داكیۆمێنتە كورتە دا بەشێك لە ژیان و دەستكردی هۆزی شاهسەوەن كە ئەمڕۆكە زۆرتر لە ناوچەكان و بەرزاییەكانی ئەردەبێڵ دان ئاماژە دەكرێت . بەرهەم هێنەر و دەرهێنەر : سەید ئیبراهیم جەواد خانی وەرگێڕی دەق : نەسرین حاتەمی ، بێژەر : موژدە تاهیری ، مونتاژ: ئەسعەد خۆشگوار سەرپەرەستی دووبلاژ: سارا ئەسەدی

 • داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 11

  داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 11

  شوبات 14, 2016 14:01

  لەم داكیۆمێنتە كورتە دا بەشێك لە ژیان و دەستكردی هۆزی شاهسەوەن كە ئەمڕۆكە زۆرتر لە ناوچەكان و بەرزاییەكانی ئەردەبێڵ دان ئاماژە دەكرێت . بەرهەم هێنەر و دەرهێنەر : سەید ئیبراهیم جەواد خانی وەرگێڕی دەق : نەسرین حاتەمی ، بێژەر : موژدە تاهیری ، مونتاژ: ئەسعەد خۆشگوار سەرپەرەستی دووبلاژ: سارا ئەسەدی

 • داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 10

  داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 10

  شوبات 13, 2016 07:51

  لەم داكیۆمێنتە كورتە دا بەشێك لە ژیان و دەستكردی هۆزی شاهسەوەن كە ئەمڕۆكە زۆرتر لە ناوچەكان و بەرزاییەكانی ئەردەبێڵ دان ئاماژە دەكرێت . بەرهەم هێنەر و دەرهێنەر : سەید ئیبراهیم جەواد خانی وەرگێڕی دەق : نەسرین حاتەمی ، بێژەر : موژدە تاهیری ، مونتاژ: ئەسعەد خۆشگوار سەرپەرەستی دووبلاژ: سارا ئەسەدی

 • داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 9

  داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 9

  شوبات 11, 2016 10:42

  لەم داكیۆمێنتە كورتە دا بەشێك لە ژیان و دەستكردی هۆزی شاهسەوەن كە ئەمڕۆكە زۆرتر لە ناوچەكان و بەرزاییەكانی ئەردەبێڵ دان ئاماژە دەكرێت . بەرهەم هێنەر و دەرهێنەر : سەید ئیبراهیم جەواد خانی وەرگێڕی دەق : نەسرین حاتەمی ، بێژەر : موژدە تاهیری ، مونتاژ: ئەسعەد خۆشگوار سەرپەرەستی دووبلاژ: سارا ئەسەدی

 • داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 8

  داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 8

  شوبات 10, 2016 12:00

  لەم داكیۆمێنتە كورتە دا بەشێك لە ژیان و دەستكردی هۆزی شاهسەوەن كە ئەمڕۆكە زۆرتر لە ناوچەكان و بەرزاییەكانی ئەردەبێڵ دان ئاماژە دەكرێت . بەرهەم هێنەر و دەرهێنەر : سەید ئیبراهیم جەواد خانی وەرگێڕی دەق : نەسرین حاتەمی ، بێژەر : موژدە تاهیری ، مونتاژ: ئەسعەد خۆشگوار سەرپەرەستی دووبلاژ: سارا ئەسەدی

 • داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 7

  داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 7

  شوبات 09, 2016 13:09

  لەم داكیۆمێنتە كورتە دا بەشێك لە ژیان و دەستكردی هۆزی شاهسەوەن كە ئەمڕۆكە زۆرتر لە ناوچەكان و بەرزاییەكانی ئەردەبێڵ دان ئاماژە دەكرێت . بەرهەم هێنەر و دەرهێنەر : سەید ئیبراهیم جەواد خانی وەرگێڕی دەق : نەسرین حاتەمی ، بێژەر : موژدە تاهیری ، مونتاژ: ئەسعەد خۆشگوار سەرپەرەستی دووبلاژ: سارا ئەسەدی

 • داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 6

  داكیۆمێندێك لەسەر دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسوەن - 6

  شوبات 08, 2016 14:12

  لەم داكیۆمێنتە كورتە دا بەشێك لە ژیان و دەستكردی هۆزی شاهسەوەن كە ئەمڕۆكە زۆرتر لە ناوچەكان و بەرزاییەكانی ئەردەبێڵ دان ئاماژە دەكرێت . بەرهەم هێنەر و دەرهێنەر : سەید ئیبراهیم جەواد خانی وەرگێڕی دەق : نەسرین حاتەمی ، بێژەر : موژدە تاهیری ، مونتاژ: ئەسعەد خۆشگوار سەرپەرەستی دووبلاژ: سارا ئەسەدی