نۆسرەت ڕەحمەت دووبران کە بۆ وەدەسهێنانی میراتی باوکیان بەرەو ڕووی گرفتی زۆر دەبنەوە بۆ وێنە باوکیان ئەدزن و...

بە دەورگێرانی: بێهنوش بەختیاری، کیانوش گێرامی، خەشایار ڕاد، و حەلیمە ئەسەدی
https://goo.gl/dbMJKj

سەرپەیڤ

Nov 11, 2017 16:03 Asia/Tehran
بۆچوونت