بەڵگە فیلەمەکانی کەناڵی سەحەری کوردی تەرخان دراوە بە بابەت گەلێکی وەک سروشت  وژیانی کەسایەتییەکان و هۆنەرمەندان و بابەت و مەسەلەکانی فەهەنگی سیاسی و ئەدەبی .

Nov 11, 2018 12:20 UTC