هەسارە لە مانگی رەمەزانی پیرۆزیشدا بە تایبەتە بەرنامەیەک هاوڕێتانە ، لە سەرەتای مانگی پیرۆزی رەمەزانەوە تا کۆتایی ئەو مانگە هەموو شەوێک 03:30 بە کاتی ئێران و 03:00 بە کاتی عێراق بینەرمان بن.

ئادار 23, 2023 15:42 UTC