• کەشتی رزگاری - 10

  ئه‌یلوول 20, 2018 08:48

  ئەم بەرنامە ڕادیۆییە کە لە 12 بەش دا ئامادە کراوە لایەنە جۆراوجۆرەکانی کارەساتی عاشوورا تاوتوێ دەکات. داب و نەریتی خەڵک و بەتایبەت کوردان لە ڕێوڕيسمی تازیەباری سەروەری شەهیدان و ڕوانگەی سوننەکان لە ئاست ئەم کارەساتە لە تەوەرە رینگەکانی دیکەی ئەم زنجیرە بەرنامەیە.

 • کەشتی رزگاری - 9

  ئه‌یلوول 19, 2018 16:22

  ئەم بەرنامە ڕادیۆییە کە لە 12 بەش دا ئامادە کراوە لایەنە جۆراوجۆرەکانی کارەساتی عاشوورا تاوتوێ دەکات. داب و نەریتی خەڵک و بەتایبەت کوردان لە ڕێوڕيسمی تازیەباری سەروەری شەهیدان و ڕوانگەی سوننەکان لە ئاست ئەم کارەساتە لە تەوەرە رینگەکانی دیکەی ئەم زنجیرە بەرنامەیە.

 • نەوحەی کوردی ئیلامی عەبباسی من

  ئه‌یلوول 18, 2018 10:00

  نەوحەی کوردی ئیلامی عەبباسی من

 • کەشتی رزگاری - 8

  ئه‌یلوول 18, 2018 09:37

  ئەم بەرنامە ڕادیۆییە کە لە 12 بەش دا ئامادە کراوە لایەنە جۆراوجۆرەکانی کارەساتی عاشوورا تاوتوێ دەکات. داب و نەریتی خەڵک و بەتایبەت کوردان لە ڕێوڕيسمی تازیەباری سەروەری شەهیدان و ڕوانگەی سوننەکان لە ئاست ئەم کارەساتە لە تەوەرە رینگەکانی دیکەی ئەم زنجیرە بەرنامەیە.

 • نەوحەی کوردی ئیلامی نووری چاوانم

  ئه‌یلوول 17, 2018 08:48

  نەوحەی کوردی ئیلامی نووری چاوانم

 • کەشتی رزگاری - 7

  ئه‌یلوول 17, 2018 08:44

  ئەم بەرنامە ڕادیۆییە کە لە 12 بەش دا ئامادە کراوە لایەنە جۆراوجۆرەکانی کارەساتی عاشوورا تاوتوێ دەکات. داب و نەریتی خەڵک و بەتایبەت کوردان لە ڕێوڕيسمی تازیەباری سەروەری شەهیدان و ڕوانگەی سوننەکان لە ئاست ئەم کارەساتە لە تەوەرە رینگەکانی دیکەی ئەم زنجیرە بەرنامەیە.

 • نەوحەی کوردی ئیلامی حسەین گیان

  ئه‌یلوول 16, 2018 09:59

  نەوحەی کوردی ئیلامی حسەین گیان

 • کەشتی رزگاری - 6

  ئه‌یلوول 16, 2018 09:41

  ئەم بەرنامە ڕادیۆییە کە لە 12 بەش دا ئامادە کراوە لایەنە جۆراوجۆرەکانی کارەساتی عاشوورا تاوتوێ دەکات. داب و نەریتی خەڵک و بەتایبەت کوردان لە ڕێوڕيسمی تازیەباری سەروەری شەهیدان و ڕوانگەی سوننەکان لە ئاست ئەم کارەساتە لە تەوەرە رینگەکانی دیکەی ئەم زنجیرە بەرنامەیە.

 • نەوحەی کوردی ئیلامی عەلی گیان

  ئه‌یلوول 15, 2018 11:30

  نەوحەی کوردی ئیلامی عەلی گیان

 • کەشتی رزگاری - 5

  ئه‌یلوول 15, 2018 11:24

  ئەم بەرنامە ڕادیۆییە کە لە 12 بەش دا ئامادە کراوە لایەنە جۆراوجۆرەکانی کارەساتی عاشوورا تاوتوێ دەکات. داب و نەریتی خەڵک و بەتایبەت کوردان لە ڕێوڕيسمی تازیەباری سەروەری شەهیدان و ڕوانگەی سوننەکان لە ئاست ئەم کارەساتە لە تەوەرە رینگەکانی دیکەی ئەم زنجیرە بەرنامەیە.