گزینگی بەیانی

 • گزنگی به‌یانی - 17-02-2020

  شوبات 17, 2020 20:29

  گزینگی بەیانی بەرنامەیێكی تایبەتی بەیانانە كە هەموو ڕۆژێك لە ڕادیۆ كەردی تاران بڵاو دەبێتەوە و بریتییە لە ڕاپۆرت و دەنگی گوێگران و تاووتوێ كردنی بابەتێكی پزیشكی.

 • گزنگی به‌یانی - 16-02-2020

  شوبات 16, 2020 20:43

  گزینگی بەیانی بەرنامەیێكی تایبەتی بەیانانە كە هەموو ڕۆژێك لە ڕادیۆ كەردی تاران بڵاو دەبێتەوە و بریتییە لە ڕاپۆرت و دەنگی گوێگران و تاووتوێ كردنی بابەتێكی پزیشكی.

 • سەفەر بۆ شاری بەندەری چابەهار - 3

  شوبات 15, 2020 10:04

  سەفەر بۆ شاری بەندەری چابەهار - 3

 • گزنگی به‌یانی - 15-02-2020

  شوبات 15, 2020 10:04

  گزینگی بەیانی بەرنامەیێكی تایبەتی بەیانانە كە هەموو ڕۆژێك لە ڕادیۆ كەردی تاران بڵاو دەبێتەوە و بریتییە لە ڕاپۆرت و دەنگی گوێگران و تاووتوێ كردنی بابەتێكی پزیشكی.

 • گزنگی به‌یانی - 14-02-2020

  شوبات 14, 2020 21:22

  گزینگی بەیانی بەرنامەیێكی تایبەتی بەیانانە كە هەموو ڕۆژێك لە ڕادیۆ كەردی تاران بڵاو دەبێتەوە و بریتییە لە ڕاپۆرت و دەنگی گوێگران و تاووتوێ كردنی بابەتێكی پزیشكی.

 • سەفەر بۆ شاری بەندەری چابەهار - 2

  شوبات 13, 2020 09:35

  سەفەر بۆ شاری بەندەری چابەهار - 2

 • گزنگی به‌یانی - 13-02-2020

  شوبات 13, 2020 09:35

  گزینگی بەیانی بەرنامەیێكی تایبەتی بەیانانە كە هەموو ڕۆژێك لە ڕادیۆ كەردی تاران بڵاو دەبێتەوە و بریتییە لە ڕاپۆرت و دەنگی گوێگران و تاووتوێ كردنی بابەتێكی پزیشكی.

 • سەفەر بۆ شاری بەندەری چابەهار

  شوبات 12, 2020 08:48

  سەفەر بۆ شاری بەندەری چابەهار

 • گزنگی به‌یانی - 12-02-2020

  شوبات 12, 2020 08:47

  گزینگی بەیانی بەرنامەیێكی تایبەتی بەیانانە كە هەموو ڕۆژێك لە ڕادیۆ كەردی تاران بڵاو دەبێتەوە و بریتییە لە ڕاپۆرت و دەنگی گوێگران و تاووتوێ كردنی بابەتێكی پزیشكی.