• بەهارانە

    هاوڕی لەگەڵ پیرۆز بایی ساڵی تازەی هەتاوی لە ئیوەی خۆشەویست کەناڵ و ماڵپەری سەحەری کوردی بەرنامەو بابەتی تایبەتی بۆ دوو حەوتەی سەرەتای ساڵ ئامادە کردووە هاوڕیمان بن.