گزینگی بەیانی

 • سەفەر بۆ شاری خانسار لە پارێزگای ئەسفەهان

  ته‌مووز 12, 2018 11:30

  سەفەر بۆ شاری خانسار لە پارێزگای ئەسفەهان

 • گزنگی به‌یانی - 12-07-2018

  ته‌مووز 12, 2018 11:29

  گزینگی بەیانی بەرنامەیێكی تایبەتی بەیانانە كە هەموو ڕۆژێك لە ڕادیۆ كەردی تاران بڵاو دەبێتەوە و بریتییە لە ڕاپۆرت و دەنگی گوێگران و تاووتوێ كردنی بابەتێكی پزیشكی.

 • بەندەری تورکەمەن له پارێزگای گوڵستان

  ته‌مووز 11, 2018 09:42

  بەندەری تورکەمەن له پارێزگای گوڵستان

 • گزنگی به‌یانی - 11-07-2018

  ته‌مووز 11, 2018 07:51

  گزینگی بەیانی بەرنامەیێكی تایبەتی بەیانانە كە هەموو ڕۆژێك لە ڕادیۆ كەردی تاران بڵاو دەبێتەوە و بریتییە لە ڕاپۆرت و دەنگی گوێگران و تاووتوێ كردنی بابەتێكی پزیشكی.

 • چوارتاقی نیاسەر له شاری کاشان

  ته‌مووز 10, 2018 17:16

  چوارتاقی نیاسەر له شاری کاشان

 • گزنگی به‌یانی - 10-07-2018

  ته‌مووز 10, 2018 05:27

  گزینگی بەیانی بەرنامەیێكی تایبەتی بەیانانە كە هەموو ڕۆژێك لە ڕادیۆ كەردی تاران بڵاو دەبێتەوە و بریتییە لە ڕاپۆرت و دەنگی گوێگران و تاووتوێ كردنی بابەتێكی پزیشكی.

 • تافگەی چەپی و ڕاستی له شاری مەیمه

  ته‌مووز 09, 2018 19:00

  تافگەی چەپی و ڕاستی له شاری مەیمه

 • گزنگی به‌یانی - 09-07-2018

  ته‌مووز 09, 2018 08:26

  گزینگی بەیانی بەرنامەیێكی تایبەتی بەیانانە كە هەموو ڕۆژێك لە ڕادیۆ كەردی تاران بڵاو دەبێتەوە و بریتییە لە ڕاپۆرت و دەنگی گوێگران و تاووتوێ كردنی بابەتێكی پزیشكی.

 • گزنگی به‌یانی - 08-07-2018

  ته‌مووز 08, 2018 07:04

  گزینگی بەیانی بەرنامەیێكی تایبەتی بەیانانە كە هەموو ڕۆژێك لە ڕادیۆ كەردی تاران بڵاو دەبێتەوە و بریتییە لە ڕاپۆرت و دەنگی گوێگران و تاووتوێ كردنی بابەتێكی پزیشكی.